10 mitów na temat pracy w Belgii

26.10.2020


Podjęcie pracy w Belgii to bardzo dobry wybór. W roku 2016 kraj ten znalazł się nawet na szczycie rankingu Universum Global Workforce Happiness Index. Dzięki poniższej liście najczęstszych mitów na temat pracy w Belgii przygotujesz się do rozpoczęcia kariery w krainie czekolady, piwa i gofrów.

Mit 1: W Belgii ubezpieczenie społeczne jest równoznaczne z  ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zauważyliśmy, że ludzie czasami mylą składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczeniem zdrowotnym. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm pojęciom. Belgijscy pracownicy płacą za ubezpieczenie społeczne, które jest zarządzane przez Krajowy Urząd Ubezpieczeń Społecznych [National Social Security Office], w języku niderlandzkim powszechnie nazywany RSZ, a w języku francuskim – ONSS. Składka wynosi 13,07% wynagrodzenia brutto pracownika i jest wykorzystywana przez rząd do finansowania bezrobocia, zwolnień lekarskich, zasiłku na dziecko i emerytur. Ubezpieczenie zdrowotne dotyczy natomiast zwrotu kosztów opieki medycznej. Każdy pracownik w Belgii zobowiązany jest do dokonania rejestracji dla celów ubezpieczenia zdrowotnego i płacenia za nie składek. 

Mit 2: Stawka za pracę w nadgodzinach wynosi 150% wynagrodzenia zasadniczego.

Z pewnością kwalifikujesz się do otrzymania dodatku w wysokości 50% lub 100% do wynagrodzenia za nadgodziny, jednak nie dotyczy to wszystkich dodatkowych godzin pracy. W każdym sektorze obowiązują inne zasady. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą, aby dowiedzieć się, jakie zasady stosuje twoja firma.

Mit 3: Umowy tygodniowe nie gwarantują mi żadnych praw.

Istnieje szansa, że w ramach pomocy oferowanej przez agencję pracy będziesz pracować zgodnie z umowami tygodniowymi, na podstawie których mogą przysługiwać ci takie same prawa jak w przypadku stałych umów. Umowy tygodniowe pozwalają na budowanie stażu pracy, co daje prawo do zwolnień lekarskich, wynagrodzenia za czas urlopowy, premii na koniec roku, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku na dziecko i innych świadczeń. Nie odrzucaj od razu umowy tygodniowej. Często jest to krok w kierunku stałej umowy.

Mit 4: Jeżeli nie wykorzystam przysługującego mi urlopu, będę mieć obowiązek zwrócenia wynagrodzenia urlopowego.

Co ciekawe, wielu emigrantów zadaje sobie to pytanie. Na szczęście odpowiedź na nie brzmi „nie”. Wynagrodzenie urlopowe to prawo, które przysługuje każdemu pracownikowi i nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zwrotów, jeżeli się w pełni z niego nie korzysta. W przypadku otrzymania urlopu możesz jednak z niego skorzystać. Raz na jakiś czas weź dzień wolnego i zachwyć się pięknem, które oferuje Belgia.

Mit 5: Belgijskie firmy oddalają się od modelu hierarchicznego.

Zespoły, które samodzielne sobą zarządzają stają się coraz bardziej powszechne w belgijskich firmach. Pracownicy nadal jednak opierają się na strukturze organizacyjnej i nie są pozostawieni sami sobie. Nie zmienia to faktu, że pracownicy w Belgii zyskują coraz większą autonomię, co pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie w działalność organizacji.

Mit 6: W Belgii dojazdy do pracy trwają bardzo długo.

Przyznajemy, że w tym micie jest trochę prawdy. Belgowie mają dojazdy do pracy we krwi. W trakcie dojazdów do pracy i powrotów pokonują średnio 43 km dziennie. Prawie jedna czwarta Belgów poświęca na przejazdy ponad półtorej godziny każdego dnia. Długie dojazdy nie są jednak wymogiem. Możesz mieszkać blisko swojego miejsca pracy i spać spokojnie kilka minut dłużej.

Mit 7: Belgijski rynek pracy jest obecnie przepełniony.

Nazywanie belgijskiego rynku pracy przepełnionym jest z pewnością przesadą. W Belgii w dowolnym momencie dostępnych jest średnio 140 000 wolnych miejsc pracy. Ponadto kraj jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, którzy każdego roku tworzą ponad 5 000 miejsc pracy. Oczywiście nie wiadomo jeszcze, jak kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynie na belgijski rynek pracy.

Mit 8: Wiek emerytalny w Belgii jest wyższy niż w innych krajach europejskich.

W Belgii wiek, w którym można przejść na emeryturę, zależy od stażu pracy, np. osoby, które pracowały przez 43 lata, mogą przejść na emeryturę w wieku 61 lat, a osobom, które pracowały przez 44 lata, takie prawo przysługuje po osiągnięciu wieku 60 lat. Obecnie belgijscy pracownicy mogą ubiegać się o pełną emeryturę w wieku 65 lat. Od roku 2025 ustawowy wiek emerytalny w Belgii będzie wynosić 66 lat, a od roku 2030 – 67 lat. Wielu ludzi uważa, że jest to długi okres, ale Belgia nie jest bynajmniej jedynym krajem europejskim, w którym wiek emerytalny jest wyższy niż 65 lat. W Islandii, Norwegii, Włoszech i Portugalii ludzie również pracują do 66 lub 67 roku życia.

Mit 9: Płaca minimalna w Belgii jest niższa niż w innych krajach europejskich.

Pod względem płacy minimalnej Belgia zajmuje 11. miejsce na liście 20 czołowych krajów europejskich. Nie jest zaskoczeniem, że płaca minimalna jest znacznie wyższa w krajach skandynawskich, a Dania, Luksemburg i Szwecja znajdują się w pierwszej trójce. Belgijska płaca minimalna wynosi 1 501,82 EUR (brutto) miesięcznie dla pracowników powyżej 21. roku życia, co plasuje ją w środku europejskiego rankingu.

Mit 10: Belgijscy pracodawcy nie zwracają uwagi na satysfakcję pracowników z pracy.

Jest to kolejny mit, który możemy obalić. Zadowolenie pracowników jest jednym z głównych priorytetów belgijskich pracodawców. W roku 2016 belgijscy pracownicy należeli do grupy najszczęśliwszych pracowników na świecie. Znajduje to również swoje odzwierciedlenie na poziomie społeczeństwa. W raporcie „World Happiness Report 2020” Belgia znajduje się w pierwszej dwudziestce pod względem dobrego samopoczucia psychicznego obywateli.


Udostępnij na: