Czy pracownicy tymczasowi i zatrudnieni na stałe otrzymują jednakowe wynagrodzenie w Belgii?

30.05.2020


Wynagrodzenie pracowników tymczasowych musi być równe wynagrodzeniom stałych pracowników, zgodnie z prawem belgijskim.

Równa płaca za taką samą pracę: czy pracownicy tymczasowi zarabiają tyle samo, co pracownicy zatrudnieni na stałe?

Zgodnie z prawem belgijskim pracownicy tymczasowi i pracownicy kontraktowi w tej samej firmie muszą otrzymywać równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Dlaczego więc pracownicy tymczasowi często mają wrażenie, że otrzymują niższe wynagrodzenie? Odpowiedź na to pytanie wynika z różnych sposobów realizowania wypłat pracownikom tymczasowym.

Prawo belgijskie stanowi, że wynagrodzenie pracowników tymczasowych musi być równe wynagrodzeniom ich współpracowników posiadających stałe umowy i wykonujących te same prace w tej samej firmie. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, takich jak Niemcy i Holandia, w których pracownicy tymczasowi bardzo często zarabiają mniej na początku umowy o pracę tymczasową, pracownicy tymczasowi w Belgii mają prawo do tego samego wynagrodzenia i świadczeń już od pierwszego dnia.

Skale wynagrodzeń

Termin „skala wynagrodzeń” może być dla wielu nowym zwrotem. Spójrzmy więc na jego definicję. Skala płac w Belgii to tabela, która dzieli płace brutto według funkcji i doświadczenia. Kwoty w tej tabeli rosną w miarę postępów w poziomie doświadczenia i funkcji. To samo dotyczy twoich kolegów i koleżanek wykonujących taką samą pracą i doświadczeniem bez względu na ich narodowość lub rodzaj umowy. System ten traktuje wszystkich pracowników (w ramach tej samej firmy) jednakowo. Zaletą jest to, że każdy z takim samym wykształceniem, funkcją i poziomem doświadczenia zarabia tak samo.

W 2019 r. najniższa krajowa stawka wynagrodzenia na godzinę według skali płac wyniosła 9,69 € brutto, z wyłączeniem innych świadczeń.

Miesięcznie vs tygodniowo

W pracownicy zatrudnieni na stałe otrzymują wynagradzanie miesięcznie. Natomiast pracownicy tymczasowi otrzymują cotygodniowe od swoich agencji pracy. Jeśli zaczniesz pracować, będziesz informowany o swojej stawce godzinowej, a nie o miesięcznej pensji, która może wyglądać na niższą, ale na koniec miesiąca Twój zarobek wyniesie tyle samo co twojego kolegi, który otrzymuje wypłatę co miesiąc.

Dodatki urlopowe

Pracownicy tymczasowi mają prawo do dodatku urlopowego, tak jak pracownicy etatowi. Premia urlopowa jest obliczana na podstawie wszystkich świadczeń i wynagrodzeń za rok poprzedzający rok wakacyjny. Ponadto obliczenia uwzględniają wszystkich pracodawców, u których pracowałeś jako pracownik. Kwota, którą otrzymasz, wynosi 15,38% twoich zarobków brutto i jest wypłacana w czerwcu przez National Office for Annual Vacations (RJV), a nie przez agencję pracy.

Odroczony podatek dochodowy

Istnieje inne wytłumaczenie na wątpliwości co do zasad wynagrodzenia. Jak każdy pracodawca, agencja pracy automatycznie odlicza podatki i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia przed wypłatą. Podatek od wynagrodzeń jest potrącany z wynagrodzeń pracowników i wypłacany należnym instytucjom rządowym. Osoby na etacie płacą 30% podatku od swojego wynagrodzenia, w zależności od ich statusu rodzinnego. Pracownicy tymczasowi mają swobodę wyboru procentu podatku do potrącenia, przy czym musi być minimum 11,11%. Aby uniknąć niespodzianek w momencie rozliczenia rocznego i liczyć na zwrot podatku, agencje pracy zalecają podniesienie go do około 20%.

Bonus na koniec roku i inne korzyści

W ostatnich latach wykonano wiele pracy, aby zagwarantować pracownikom tymczasowym takie same prawa, jak ich kolegom. Wszystkie dodatki socjalne, które otrzymują pracownicy zatrudnieni na stałe, muszą dotyczyć także pracowników tymczasowych. Oznacza to, że pracownicy tymczasowi mają prawo do podobnych premii na koniec roku, jeśli przepracowali co najmniej 65 dni w charakterze pracownika tymczasowego od lipca każdego roku do końca czerwca następnego roku. Premia ta wynosi 8,33% wynagrodzenia brutto uzyskanego we wspomnianym okresie. Otrzymują również talony na posiłki, eko-kupony i korzystają z tych samych praw dostępu do obiektów i usług firm, takich jak stołówki, opieka nad dziećmi czy transport.


Jeśli chodzi o równe wynagrodzenie, Belgia wyróżnia się na tle innych krajów i stwarza jeszcze więcej powodów, by ubiegać się o pracę tutaj. W Link2work chętnie Ci pomożemy w znalezieniu dobrej pracy. Skontaktuj się z nami lub przejrzyj nasze oferty pracy.


Udostępnij na: