Jak i gdzie głosować za granicą

11.10.2023


Głosowanie za granicą w Belgii, Holandii, Francji i Niemczech – co warto wiedzieć?

Jeżeli pracujesz za granicą, prawdopodobnie mimo odległości od kraju będziesz chciał wziąć udział w niedzielnym głosowaniu w polskich wyborach parlamentarnych. Jak jednak zagłosować będąc fizycznie w Belgii, Holandii, Francji czy w Niemczech? Ile okręgów wyborczych znajdziemy w każdym z powyższych państw? A także, w jakich formach można zagłosować – czy tylko stacjonarnie w komisji wyborczej, czy też jest możliwość głosowania na odległość? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Głosowanie za granicą – kiedy i gdzie można oddać swój głos?

Aby zagłosować w polskich wyborach parlamentarnych i w referendum, w terminie do 10 października 2023 należało dopisać się do spisu zagranicznych wyborców. Można było tego dokonać w trzech formach: w ramach platformy e-wybory: https://ewybory.msz.gov.pl/, pisemnie w urzędzie (lub listownie), a także drogą mailową. Kiedy już to zrobiliśmy, wystarczy udać się 15 października do jednej z obwodowych komisji za granicą i oddać swój głos na wybranego przez nas kandydata.

Warto zaznaczyć, że wszystkie lokale wyborcze za granicą będą czynne przez dokładnie 14 godzin – od godziny 7:00 rano, do godziny 21:00 wieczorem. Oznacza to, że będą one czynne dokładnie w tych samych godzinach, co komisje zlokalizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To, co warto jeszcze wziąć pod uwagę, to fakt, że poza granicami kraju można oczywiście wziąć udział zarówno w wyborach do sejmu, senatu, jak i w referendum.

Obwody głosowania w Belgii

Jeżeli mieszkasz obecnie w Belgii – będziesz oczywiście mógł oddać swój głos w jednym z obwodów wyborczych. Jest ich dokładnie 11, a oznaczone są one liczbą od 23 do 33. Siedem z nich zlokalizowanych jest w Brukseli, dwa w Antwerpii, jeden w mieście Gandawa Kortrijksesteenweg, oraz jeden w Leuven Jules Vandenbemptlaan. Na ministerialnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/belgia/wykaz-obwodow-glosowania-w-belgii możemy znaleźć szczegółowe informacje o lokalizacji komisji. Ponadto, znajdziemy tam wskazówki odnośnie dojazdu, czy też informacje dotyczące ewentualnego dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ze spisu dowiemy się również, w których lokalach panuje największy ruch wyborczy, w związku z czym czas oczekiwania na oddanie głosu może się nieco wydłużyć, w porównaniu oczywiście z pozostałymi obwodami.

Obwody głosowania w Holandii

Podobnie jak w Belgii, będzie można zagłosować w kilku miastach i aż w dziesięciu obwodach numerowanych od 164, do 173. Miasta te, to oczywiście Haga (4 komisje), Amsterdam i Breda (po 2 komisje), Brunssum i Groningen (po 1 komisji).

Wykaz adresów wszystkich siedzib obwodowych komisji wyborczych znajdziemy w ministerialnym obwieszczeniu, które jest dostępne pod poniższym linkiem (pierwszy dokument): https://www.gov.pl/web/holandia/obwieszczenia-i-komunikaty-konsula-rp2

Znajdziemy w nim nie tylko informacje o adresie danej komisji, ale też informacje, czy placówka została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obwody głosowania we Francji

Głos nasz możemy oddać w 18 placówkach, a 4 z nich znajdziemy oczywiście w Paryżu, natomiast 14 pozostałych w 14 różnych miastach. Ponumerowane od 66 do 83 komisyjne obwody oraz ich adresy możemy znaleźć na ministerialnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/francja/wybory-i-referendum-2023
To, czego jednak brakuje w wyżej wymienionym spisie, to informacja o dostosowaniu placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obwody głosowania w Niemczech

Podobnie jak w wyżej wymienionych państwach, tak na terenie Niemiec Polacy również będą mogli oddać swój głos w wyborach 15 października. W Republice Federalnej Niemiec utworzona została rekordowa, bo licząca aż 47 placówek liczba obwodowych komisji wyborczych. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ze wszystkich czterech państw omawianych w artykule, to właśnie w Niemczech przebywa najwięcej naszych rodaków. Ponumerowane od 174 do 215, oraz 405-407 i 415-416 komisje będą zlokalizowane w największych niemieckich miastach. Najliczniej będziemy mogli je spotkać w Berlinie, bo aż 7, w Hamburgu 4, oraz 3 w Kolonii i Frankfurcie nad Menem. Pełen wykaz placówek (podobnie jak w przypadku Francji, niestety bez wskazanych miejsc z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych) znajdziemy na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/niemcy/wybory-i-referendum-2023

Polacy za granicą – statystyki i ciekawostki

Tak naprawdę, zagranicznych obwodów, w których można oddać swój głos, jest znacznie więcej. Łącznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło aż 402 zagranicznych komisji, w których 15 października każdy obywatel RP (oczywiście po wcześniejszym dopisaniu się do listy wyborców) będzie mógł spełnić swój obywatelski obowiązek.

Wszystkie placówki znajdziemy w opublikowanym rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych, dostępnym w rządowym dzienniku ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1884

Polacy przebywający poza granicami kraju są rekordowo zmobilizowani do głosowania!

To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to fakt, że w tym roku ilość naszych rodaków za granicą chcących oddać swój głos, będzie prawdopodobnie rekordowa. Zaledwie dzień przed zamknięciem możliwości dopisywania się do list wyborczych, Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zakomunikował, że odnotowano ponad 560 tysięcy osób chcących oddać swój głos za granicą. Finalnie, liczba ta niemal na pewno przekroczy 600 tysięcy, co jest absolutnym rekordem, jeśli chodzi o zagraniczną frekwencję w wyborach parlamentarnych. Przypomnijmy bowiem, iż 4 lata temu liczba ta była niemal o połowę mniejsza i wynosiła 314 tysięcy osób. W 2015 roku zaś było to niecałe 200 tysięcy. Jak widać, tendencja jest znacząco wzrostowa, a to oczywiście jest pozytywnym sygnałem związanym z partycypacją obywateli w tak zwanym „święcie demokracji”.


Udostępnij na: