Przewodnik po Belgijskim podatku dochodowym

23.07.2021


Jak to działa i gdzie można uzyskać pomoc

Bez względu na okoliczności: każdy musi płacić podatki. Lecz kiedy pracuje się w innym kraju, jest tak wiele nowych zasad i różnych praktyk, że często trudno jest znaleźć właściwy sposób postępowania. Jako rzetelny partner wspierający swoich współpracowników Link2work radzi, jak najlepiej rozliczyć swój roczny podatek.

W tym artykule dowiesz się:

 • Jak płaci się podatki w Belgii?
 • Jakie są różnice w podatku dochodowym dla rezydentów i nierezydentów?
 • Jakie są niezbędne dokumenty do wypełnienia zeznania podatkowego?
 • Gdzie szukać pomocy przy składaniu zeznania podatkowego?

Niezależnie od tego, gdzie pracujesz, musisz płacić podatki od swoich dochodów. W zamian, zwłaszcza gdy mieszkasz i pracujesz w Belgii, otrzymujesz wiele świadczeń socjalnych. Jak dotąd wszystko jest jasne. Jednak to, jak wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe, to już inna sprawa. Aby dowiedzieć się, jak płacić podatki, prosimy o zapoznanie się z dalszą częścią wpisu.

Jak płaci się podatki w Belgii

Podatek dochodowy w Belgii jest pobierany na dwóch etapach: pierwsza część jest automatycznie potrącana z wynagrodzenia, co jest wyraźnie zaznaczone na odcinku wynagrodzenia. Pozostała część podatku, jeśli wystąpi, zostanie obliczona w roku następującym po roku podatkowym, po złożeniu przez Ciebie rocznego zeznania podatkowego.

Kwota potrącana z pensji

Na tygodniowym lub miesięcznym odcinku wynagrodzenia znajduje się przede wszystkim kwota brutto wynagrodzenia, od której zostanie od razu potrącone 22,08% podatku dochodowego. Stawka ta w całości ma pokryć należny podatek dochodowy. Aby uniknąć konieczności zapłaty całej kwoty jednorazowo po złożeniu rocznego zeznania podatkowego, jest on odliczany co tydzień lub co miesiąc.

Część wynikająca z zeznania podatkowego

Składając zeznanie podatkowe, urząd belgijski może sprawdzić, czy zapłacono należny podatek dochodowy. Zeznanie podatkowe pozwala również na wiele możliwości odliczenia kosztów od całkowitego dochodu, obniżając w ten sposób podstawę dochodu do opodatkowania. Niższy dochód podlegający opodatkowaniu oznacza mniejszą kwotę należnego podatku.

Jaki dochód będzie opodatkowany          

Całkowity dochód, który będzie brany pod uwagę w zeznaniu podatkowym, składa się z:

 • Twojego wynagrodzenia
 • dodatku urlopowego
 • (tymczasowych) zasiłków dla bezrobotnych
 • każdego innego dochodu

Aby obniżyć podatek, istnieje wiele ulg i możliwości odliczenia określonych kosztów od dochodu brutto, na przykład:

 • koszty związane z dziećmi pozostającymi pod Twoją opieką i koszty ich codziennej opieki
 • koszty utrzymania małżonka pozostającego na Twoim utrzymaniu, jeśli jesteście w związku małżeńskim
 • składki emerytalne
 • spłata kapitału kredytu hipotecznego

Krótko mówiąc, możesz wiele zyskać, korzystając z profesjonalnej pomocy przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego!  Najpierw jednak przyjrzyjmy się, czy będziesz opodatkowany jako rezydent, czy nie.

Różnice między rozliczaniem rezydentów i nierezydentów

To, czy jesteś oficjalnie zarejestrowany w Belgii, ma znaczenie dla belgijskiego urzędu skarbowego.

Jesteś oficjalnym mieszkańcem Belgii, jeśli zameldowałeś się w swojej gminie, niezależnie od tego, czy jest to wieś, czy duże miasto. W zależności od daty zameldowania lub liczby dni przepracowanych w Belgii otrzymasz inny formularz zeznania.

Czy jesteś zameldowany w jednej z belgijskich gmin?

 • Tak       
 • Otrzymasz rachunek podatkowy dla mieszkańców
 • Nie
 • Jeśli pracujesz w Belgii krócej niż 183 dni, będziesz podlegać opodatkowaniu w swoim kraju ojczystym, chyba że zarejestrujesz się w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu (w tym przypadku będziesz podlegać opodatkowaniu jako nierezydent do dnia rejestracji, po którym będziesz podlegać opodatkowaniu jako rezydent).
 • Jeśli pracujesz w Belgii dłużej niż 183 dni, będziesz podlegać opodatkowaniu w Belgii jako nierezydent.

Na przykład, jeśli pracownik rozpoczął pracę w Belgii 1 listopada 2020 r. i zarejestrował się w swojej lokalnej gminie w styczniu 2021 r., otrzyma:

 • zeznanie podatkowe dla nierezydentów za rok podatkowy 2020 (ponieważ dokonano rejestracji w ciągu 3 miesięcy), oraz
 • zeznanie podatkowe dla rezydentów za pracę w 2021 roku.

Główna różnica? Termin, do którego należy złożyć zeznanie podatkowe*.

Otrzymasz brązową kopertę z formularzem zwrotnym, który musisz wypełnić. Możesz to zrobić albo na formularzu papierowym, który zawiera również broszurę z objaśnieniami, albo przez Internet na stronie MyMinfin (Tax-on-web).

Jako rezydent, zeznanie podatkowe musisz złożyć:

 • na papierze: do 30 czerwca
  lub
 • przez Internet: do 15 lipca
  lub
 • jeśli robi to za Ciebie pełnomocnik (np. księgowy): do 20 października

Jako nierezydent musisz złożyć zeznanie podatkowe 22 stycznia – czy to w formie papierowej, przez Internet, czy przez pełnomocnika.

*Należy pamiętać, że każdego roku daty mogą ulec niewielkim zmianom. Zawsze należy zapoznać się z pismem załączonym do formularza zeznania podatkowego.

Pamiętaj o tych terminach! Jeśli spóźnisz się ze złożeniem zeznania, prawdopodobnie zostanie nałożona na Ciebie kara grzywny lub zapłacisz wyższe podatki.

Nierezydenci, zarejestrujcie się najpierw!

Kiedy przyjeżdżasz do Belgii jako nierezydent, aby uzyskać swój pierwszy belgijski dochód, musisz zarejestrować się online w ministerstwie finansów. Dopiero wtedy otrzymasz formularz podatkowy.

Niezależnie od tego, czy wypełniasz zeznanie podatkowe jako rezydent, czy nierezydent, Twoje podatki będą obliczane według tych samych zasad.

Jakie są niezbędne dokumenty do wypełnienia zeznania podatkowego

Przejdźmy teraz do tego, jakie dokumenty i zaświadczenia są potrzebne do prawidłowego wypełnienia zeznania podatkowego. Zazwyczaj otrzymasz je pocztą lub e-mailem. Ułatw sobie zadanie i trzymaj je wszystkie razem w jednym miejscu!

Dokumenty dotyczące Twojego dochodu

 • Zaświadczenie o zarobkach
  Każdy pracodawca, u którego pracowałeś, prześle Ci formularz 281.10.
  W formularzu tym określone zostaną kwoty, które należy wpisać w poszczególne rubryki.
 • Zaświadczenie o dodatku wakacyjnym
  od Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • Oświadczenie o otrzymaniu zasiłku dla bezrobotnych
  w przypadku otrzymania zasiłku dla bezrobotnych od związku zawodowego lub Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
 • Premia na koniec roku
  z Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
 • Oświadczenie o zasiłku z tytułu choroby lub wypadku przy pracy
 • Informacja o emeryturze

Wszystkie te źródła dochodu zostaną połączone i wykorzystane jako podstawa do obliczenia należnego podatku dochodowego. Istnieje jednak wiele sposobów, aby zmniejszyć podstawę opodatkowania:

Jeśli posiadasz nieruchomość

Rząd belgijski wspiera osoby, które chcą kupić lub posiadać swój własny dom, lub mieszkanie. Dokumenty, które mogą pomóc Ci obniżyć wysokość podatku, to:

 • Roczny rachunek za podatek od nieruchomości (précompte immobilier lub onroerende voorheffing)
 • Jeśli masz kredyt hipoteczny:
 • Tylko w pierwszym roku: zaświadczenie z banku informujące o hipotece
 • Roczne zaświadczenie o spłacie kredytu hipotecznego
 • Zaświadczenie o składce na ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów uzyskania przychodów

Inne uzasadnione koszty uzyskania przychodu, które możesz wykorzystać, to:

 • Składki na ubezpieczenie na życie w formie długoterminowego oszczędzania
 • Składki z tytułu oszczędności emerytalnych
 • Wydatki na titres-service/dienstencheques – bony na usługi
 • Opłaty za opiekę nad dzieckiem
 • Utrzymanie dziecka/zaświadczenie o porozumieniu w sprawie wspólnego rodzicielstwa
 • Opłaty za bilety okresowe na transport publiczny
 • Darowizny podlegające odliczeniu od podatku
 • Osobisty wkład do mutuelle/ziekenfonds – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych/kasa chorych

Inne przydatne dokumenty

 • Twój dowód osobisty
 • Numer konta bankowego
  do otrzymania zwrotu pieniędzy, jeśli z Twojego wynagrodzenia została potrącona zbyt duża kwota
 • Dowód zmian w sytuacji rodzinnej (małżeństwo, rozwód, …)
 • Imię i nazwisko oraz data urodzenia dzieci pozostających na utrzymaniu
 • Dane innych osób pozostających na utrzymaniu

Pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego

Prawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego, uwzględniające każdą możliwość obniżenia podatku, wymaga określonej wiedzy. Specjaliści Link2work zajmują się poszukiwaniem dobrych ofert pracy, lecz nie wypełniają zeznań podatkowych. Możesz jednak na nas polegać – zawsze pomożemy Ci znaleźć pomoc!

Istnieją różne sposoby uzyskania pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego:

 • Zapoznaj się z informacjami na stronach internetowych belgijskiego ministerstwa finansów.
  Znajdują się tam wszystkie informacje rządowe, w tym linki do informacji w języku niderlandzkim, francuskim i niemieckim.
 • Belgijskie ministerstwo finansów oferuje również bezpłatną pomoc online i jest udziela informacji telefonicznie.
 • Wiele gmin organizuje bezpłatne spotkania, celem których jest udzielenie pomocy w wypełnieniu formularzy zeznań podatkowych. Skontaktuj się z administracją miejską, aby dowiedzieć się, czy i kiedy są one planowane.
 • Aby w pełni wykorzystać możliwości optymalizacji podatkowej, najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z księgowym, który mówi w Twoim języku i jest zaznajomiony z sytuacją w Twoim kraju. Skontaktuj się z nami w sprawie:
 • kompetentnych księgowych,
 • firm w Twoim kraju, które pomogą Ci ubiegać się o ewentualny zwrot podatku. Polecamy firmę https://zwrotpodatku.eu/

Na co więc czekasz? Chcesz wyjechać i podjąć pracę w Belgii?

Sprawdź oferty pracy w Link2work już dziś!


Udostępnij na: