Wszystko, co musisz wiedzieć o podatkach w Belgii

22.05.2020


Jako emigrant nie zawsze łatwo jest się zorientować, pod który system podatkowy podlegamy, zwłaszcza w UE: nie ma ogólnoeuropejskich przepisów, które dyktowałyby, gdzie osoby mieszkające i/lub pracujące w innym kraju UE powinny płacić podatek dochodowy. Przytaczamy kilka ogólnych zasad mających zastosowanie do belgijskich podatków, aby pomóc Ci się zorientować  w temacie.

Podstawy belgijskiego prawa podatkowego

Istnieje wiele rodzajów belgijskich podatków: niektóre z nich są pobierane na szczeblu rządowym, a inne są zarządzane przez poszczególne jednostki samorządowe:

Podatek rządowy Podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych i VAT podlegają tym samym zasadom w całym kraju i są pobierane przez rząd krajowy. Podatek samorządowy Podatki od mediów, w tym telewizji, wywozu śmieci i wody, są pobierane przez odpowiednie regiony i gminy w ramach podatku dochodowego. Nierezydenci nie płacą podatku samorządowego, lecz zamiast tego płacą podatek rządowy według zryczałtowanej stawki 7%.

Gdzie powinienem płacić swoje podatki?

Kraj, w którym masz swoją rezydencję podatkową, może nakładać podatki na wszystkie Twoje dochody na całym świecie. Obejmuje to wynagrodzenia, emerytury, świadczenia, dochody z nieruchomości i innych źródeł, a także wszelkie zyski ze sprzedaży nieruchomości. Każdy kraj definiuje pojęcie „rezydencji podatkowej” na swój własny sposób. Z reguły jednak:

  • posiadasz rezydencję podatkową w kraju, w którym mieszkasz dłużej niż 6 miesięcy w roku;
  • jesteś nadal zobowiązany do płacenia podatku we własnym kraju, jeśli mieszkasz w innym kraju UE przez mniej niż 6 miesięcy w roku.

Ile podatku musisz zapłacić?

W Belgii wysokość podatku, który musisz zapłacić, zależy od tego, czy jesteś rezydentem, czy nierezydentem:

  • jeśli mieszkasz w Belgii przez co najmniej sześć miesięcy (>183 dni) w roku i jesteś zarejestrowany w swoim lokalnym okręgu samorządowym, wówczas klasyfikujesz się jako rezydent i musisz płacić belgijski podatek dochodowy od swoich dochodów osiąganych na całym świecie.
  • Jeśli mieszkasz w Belgii krócej niż sześć miesięcy (<183 dni) w roku, musisz zapłacić podatek wyłącznie od dochodów osiągniętych w Belgii, włączając w to zyski kapitałowe.

Każdy ma prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 8 860 euro (lub więcej, jeśli masz dzieci). Wydatki na cele zawodowe mogą być również odliczone na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów poprzez dostarczenie dokumentacji potwierdzającej lub na podstawie ryczałtu. Dla pracowników maksymalne odliczenie ryczałtowe lub zwrot podatku z Belgii wynosi  4 530 euro.

Obecne progi podatkowe dla rezydentów Belgii są następujące:

Progi podatku dochodowego w Belgii Stawka podatku w Belgii
Do 13 440 euro 25%
13 440,01 – 23 720 euro 40%
23 720,01 – 41 060 euro 45%
41 060+ euro 50%

Specjalny system podatkowy dla cudzoziemców

Emigranci mogą ubiegać się o specjalny system podatkowy. Osoby, które się do niego kwalifikują, muszą płacić podatek dochodowy wyłącznie od swoich dochodów osiągniętych w Belgii, a nie na całym świecie – nawet w przypadku posiadania statusu rezydenta Belgii. Aby uzyskać specjalny system, należy spełnić następujące kryteria:

  • praca w Belgii musi być tymczasowa;
  • musisz pracować w międzynarodowej firmie lub w specjalistycznym centrum badawczym;
  • Twoje główne miejsce zamieszkania i podstawowe interesy finansowe (np. konta bankowe itp.) muszą pozostać w Twoim kraju ojczystym.

Jak złożyć zeznanie podatkowe w Belgii

Belgijski rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Wszyscy rezydenci Belgii i nierezydenci, których dochody osiągane w Belgii są opodatkowane, muszą złożyć roczne zeznanie.
Zwykle zeznanie podatkowe otrzymuje się około maja-czerwca za dochód z poprzedniego roku. Zasadniczo należy je wypełnić i zwrócić do końca czerwca. Dokładna data zostanie podana na zeznaniu podatkowym. Jeśli składasz swoje zeznania online poprzez system Tax-on-Web, masz więcej czasu. Nie rezydenci również mają więcej czasu: zazwyczaj składają zeznanie pod koniec września lub na początku października. Status deklaracji podatkowej można śledzić za pośrednictwem Minfin, aplikacji finansowej rządu belgijskiego.

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może skutkować karą pieniężną. Ponadto, organy podatkowe mogą oszacować, ile podatku musisz zapłacić za Ciebie, co może skutkować wyższą opłatą.

Potrzebujesz kogoś, kto pomoże ci zrozumieć belgijski system podatkowy? Link2work z przyjemnością poleca firmę  EU Service, która pomaga w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Adres:
EU Service, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, tel.: +48 717893915.


Udostępnij na: