Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Link2work sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Krawieckiej 7/4 w Opolu, tel.: 774414502, dalej „Link2work”.

       I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem email:

info@link2work.pl

     II. Cele i podstawy przetwarzania

Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności związanych z prowadzeniem przez „Link2work” procesu rekrutacji, tj. w celu oceny Twoich kwalifikacji i doświadczenia i wyboru odpowiedniej osoby na dane stanowisko, dla którego prowadzona jest rekrutacja. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę.

Podstawy przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby  udziału w bieżącej rekrutacji;
  • Nasz uzasadniony interes prawny polegający na weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności  do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub na nawiązanie kontaktu w celach marketingowych wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego fakultatywnego pola zaznaczenia;
  • W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, na podstawie zgody posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce dotychczas.

  III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I., ponadto zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z plików cookies

Nasza strona wykorzystuje Ciasteczka:

  1. Google Analytics do śledzenia czasu ładowania strony i przestoju w usługach. Nie zawiera żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika. Posiadacz używa plików cookie Google Analytics do gromadzenia danych statystycznych o aktywności użytkownika na stronie, a tym samym do poprawy jakości usług świadczonych użytkownikom. Te pliki cookies pozwalają analizować ruch użytkowników, generując anonimowy identyfikator użytkownika, który jest używany do pomiaru, ile razy użytkownik odwiedza stronę. Jednocześnie rejestruje pierwsze i ostatnie odwiedziny na stronie, czas zakończenia sesji oraz pochodzenie użytkownika.
  2. New Relic stosuje się, by zapewnić, że usługa działa jak należy. Analiza ta śledzi czas ładowania strony i przesyła informacje, gdy usługi spadną poniżej pewnego poziomu. Nie można zidentyfikować poszczególnych użytkowników z wykorzystaniem ciasteczek NewRelic.
  3. Identyfikacji sesji oraz lokacji i wyświetlanego języka.
  4. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: Czater.pl (administrator Cookies: Ebros sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).