Premia na koniec roku dla pracowników tymczasowych bez tajemnic!

14.12.2021


Nadszedł koniec roku, a dla większości oznacza to dodatkową premię! Dowiedz się, czy kwalifikujesz się do otrzymania premii na koniec roku, a także co musisz zrobić, aby ją otrzymać i co zrobić, gdy nie wszystko pójdzie po Twojej myśli.

Zakończenie dobrze przepracowanego roku premią pozwala nieco spokojniej zająć się szukaniem prezentów świątecznych… W końcu to najpiękniejszy okres w roku. Popularnie nazywana „trzynastką”, premia na koniec roku stanowi część Twojego rocznego dochodu i dlatego podlega opodatkowaniu. Jest ona wypłacana z Funduszu Socjalnego dla Pracowników Tymczasowych. Poniżej objaśniamy, czego możesz się spodziewać.

Ile wynosi premia?

Premia na koniec roku, przed opodatkowaniem, wynosi 8,33% zarobków uzyskanych w danym roku. Po opodatkowaniu pozostaje około 66% kwoty do wypłaty – z kwoty brutto potrąca się 13,07% na ubezpieczenie społeczne i 23,22% zaliczki na podatek.

Kiedy przysługuje premia?

Okres, w którym pracownik nabywa prawa do premii na koniec roku, trwa od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca bieżącego roku. W tym okresie należało przepracować:

w przypadku pięciodniowego tygodnia roboczego:

 • 65 dni

lub

 • 494 godziny

w przypadku sześciodniowego tygodnia roboczego:

 • 78 dni

lub

 • 494 godziny

Okoliczności szczególne

 • W przypadku bezrobocia koniunkturalnego w danym roku, do 5 dni automatycznie zaliczonych zostanie do liczby dni przepracowanych.
 • Jeżeli nie mogli Państwo pracować wymaganej liczby dni z powodu wypadku przy pracy, zaliczone zostaną wszystkie dni Państwa urlopu wypoczynkowego. Należy pamiętać o przedłożeniu Funduszowi Społecznemu zaświadczeń lekarskich usprawiedliwiających Państwa nieobecność w pracy. Zwolnienia lekarskie nie są zgłaszane automatycznie!

Zaświadczenie lekarskie musi zawierać:

 • datę wypadku,
 • nazwę agencji pracy tymczasowej, która wówczas Państwa zatrudniała,
 • czas trwania nieobecności,
 • wynagrodzenie referencyjne, które firma ubezpieczeniowa zastosowała do obliczenia wysokości wypłat.

W przypadku zatrudnienia na umowę na czas określony u tego samego pracodawcy bezpośrednio po zakończeniu pracy tymczasowej, można zaliczyć do 5 dni, nadal jednak muszą Państwo przepracować 60 dni jako pracownik tymczasowy, aby kwalifikować się do otrzymania premii na koniec roku. W tym przypadku należy także podjąć działania i przedstawić Funduszowi Społecznemu:

 • kopię ostatniej umowy tymczasowej,
 • swoją ostatnią kartę wynagrodzeń na stanowisku tymczasowym,
 • swoją nową stałą umowę.

Jak uzyskać właściwą dokumentację?

Jeżeli liczba dni roboczych lub godzin pracy została spełniona i zarejestrowali Państwo swój adres zamieszkania, co jest obowiązkowe w ciągu pierwszych 3 miesięcy od daty przybycia do Belgii, otrzymają Państwo stosowny dokument w grudniu. W tym przypadku nie trzeba podejmować żadnych specjalnych działań, aby go otrzymać.

Jeśli jednak nie zarejestrowali Państwo swojego adresu lub jeśli niedawno zmienili Państwo miejsce zamieszkania, Fundusz Społeczny nie będzie wiedział, jak do Państwa dotrzeć. W takim przypadku proszę poinformować Fundusz o swoim adresie lub zmianie miejsca zamieszkania i podać im swoje nazwisko, swój krajowy numer identyfikacyjny oraz swój stary i nowy adres.

Z Funduszem można się skontaktować telefonicznie lub listownie: Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, tel.: 02/203.60.95. Biuro pracuje w godzinach od 9:00 do 12:00. Można również skontaktować się za pośrednictwem strony internetowej Funduszu.

Mając już wymagany dokument w ręku, mogą Państwo otrzymać swoją premię na koniec roku.

Jak mogę zapewnić sobie wypłatę premii?

Jeśli należą Państwo do związku zawodowego, oryginał dokumentu należy przekazać związkowi, który przeprowadzi całą procedurę. Każdy związek proceduje wypłatę premii według własnych zasad, najlepiej więc zapytać swój związek, kiedy możesz oczekiwać wypłaty premii.

Jeśli nie należą Państwo do związku zawodowego, należy wypełnić oryginalny dokument i odesłać go do Funduszu Społecznego. Od 3 stycznia mogą Państwo spodziewać się przelewu premii na numer konta wskazany w dokumencie.

Co zrobić, jeśli zgubię swój dokument?

Jeśli oryginalny dokument zgubił się, mogą Państwo zwrócić się na piśmie do Funduszu Społecznego z prośbą o wydanie duplikatu. Aby jednak upewnić się, że premia nie zostanie wypłacona podwójnie, duplikaty będą wysyłane dopiero od marca.

Nie chcesz przegapić przyszłorocznej premii? Upewnij się, że masz wystarczająco dużo przepracowanych godzin!

Skontaktuj się z nami i zacznij czerpać korzyści z wyboru Link2work jako Twojej nowej agencji pośredniczącej!


Udostępnij na: